Måttskiss:    

Broschyr 

- Låg tröskelhöjd endast 35mm
- Ingen grop.
- Maxlast: 250 kg
- Lyfthöjd: upp till 500 mm
- Uppfyller svensk standard SS 2097-7
- LOW UP - en säker lift med skyddskanter,
avrullningsskydd samt räcke med joystick.