Bostadsanpassning med trapphissar

MPR Lifts AB har många års erfarenhet av bostadsanpassning och vi sätter dig i främsta rummet.

Givetvis finns det regler och bestämmelser att följa och våra konsulter hjälper dig hela vägen från första kontakten till att du sitter i din lift.

Om du har det svårt att ta dig runt i ditt hem eller har du en funktionsvariation. Kan du få hjälp av din kommun, genom att söka bidrag för att anpassa hemmet. Bidraget som du kan få syftar till att anpassa ditt hem så att du ska kunna bo kvar och göra din vardag enklade. Du bör kontakta kommunen eller besök kommunens hemsida för ”Bostadsanpassning”, för att se vilka regler och bestämmelser det finns i din kommun.

Rådgivning och Offert 
 
Vi ger dig ett pris och offert i samband med en kostnadsfri rådgivning för att hittan en lämplig lösning för ditt hem. Allt vi behöver veta är vilken typ av trappa du har, för att lättare göra en bedömning. Vi hjälper dig att göra världen tillgänglig, så tveka inte att höra av dig! 

Ta gärna en titt på vårt urval av trapphissar

Vi som hjälper dig med bostadsanpassning är:

Ola Pettersson (Västra Sverige)                                             

          0708-42 34 03

          [email protected]

Torbjörn Värn (Östra Sverige)

          0709-42 00 34

          [email protected]

Ansök om bostadsanpassning

Generellt gäller att man ska ha intyg som vissa på att du behöver bostadsanpassning. Intyget skrivs av någon med sjukvårdslegitimation, ofta en arbetsterapeut eller fysioterapeut. Samt ett intyg från fastighetsägaren att en anpassning får göras. Äger du fastigheten bestämmer du detta själv. Observera att din kommun har blanketter som du kan använda för att söka.

När handlingarna är klara skickas de tillsammans med nödvändiga intyg till kommunens enhet som handlägger ansökan. Ring kommunen och fråga eller läs på kommunens hemsida om var du ska skicka ansökan. Där efter fattar kommunen ett beslut om bidrag eller ett möjligt avslag meddelas dig skriftligt. När du får ett beslut om bidrag så tar du kontakt med en installatör som utför det som ska anpassas. (Observera att du alltid kan överklaga ett negativt beslut om bidrag.)

BSBA LOGA

 

 

 

Vi är stolta medlemmar i Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning. Som är en bransch organisation som arbetar med att bidra till ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna bo kvar hemma. Genom att öka medvetenheten hos myndigheter, beslutsfattare, politiker, individer och organisationer om behovet av bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning. Läs mer på bsba.se

Om vill du veta mer om bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag. Läs mer på boverket.se