Ett stycke svensk industrihistoria - De senaste 150 åren

1839-1931

Nils Jönsson driver skrädderi med 20-talet skräddare.

1888

Sege Bryggeri grundas, Nils Jönsson driver bryggeriet parallellt med skrädderi men koncentreras till enbart bryggeri med tiden.

1887-1974

Sonen Edvard Jönsson övertar Sege Bryggeri på 1910-talet och utvecklar bryggeriet till ett för regionen ledande och framgångsrikt företag, redan 1925 börjar lastbilar i stället för hästar att användas för leveranser av drycker. Edvard Jönsson är en tidig pionjär beträffande läskedrycker som börjar att tillverkas c:a 1930. Edvard Jönsson är med som grundare och som delägare till Skruv Bryggerier, Markaryd under 1930 talet.

1952

Edvard Jönssons söner Arne Jönsson (1923-) och Ingvar Jönsson (1925-2005) övertar Sege Bryggeri efter generationsskifte. Bröderna inleder en större expansion under 50- och 60-talet. En stor utbyggnad av produktionen sker och 1968 invigs en helt ny produktions- och lagerhall. En helt ny produktionslinje med senaste bryggeriteknologin från Tyskland tas i bruk. Vid denna tidpunkt räknas Sege Bryggeri som ett av de modernaste bryggerierna i Sverige.

1975

Sandvalls Byggeri, Borås köper läsk- och vattenavdelningen. Svagdricks-tillverkningen behålls inom Sege Bryggerier.

1977

MPR LIFTS grundas i januari detta år av fjärde generationen, Anders Jönsson. Genom ett samarbete med danska CAMA LIFTS blir man generalagent för Sverige.
Ett pionjärarbete inleds med att försöka skapa inte bara en marknad utan även en bransch. MPR LIFTS blir tidigt tongivande och stilbildare på hur en bostadsanpassning för den svenska hemsjukvården skall gå till. Parallellt ökar behovet av att anpassa och göra det svenska samhället tillgängligt för äldre och funktionshindrade. Bl.a. skolor, museer, kyrkor och andra typer av byggnader görs tidigt tillgängliga genom MPR LIFTS försorg.
MPR LIFTS blir redan från början ett rikstäckande företag.

1981

MPR LIFTS inleder samarbetet med det anrika holländska företaget Jan Hamer Liften, grundat 1886. MPR LIFTS blir generalagent för Sverige.

1982

MPR LIFTS flyttar till större lokaler. MPR LIFTS inleder ett samprojekt med det anrika företaget A.P. Botved, Danmark där man tillsammans utvecklar en för tiden unik elrullstol med en bekvämlighet som inte tidigare funnits på marknaden.

1983

MPR LIFTS inleder samarbete med Schweiziska vårdsängstillverkaren Sacon som generalagent för Sverige.
Första anställningen sker – Kerstin Pettersson, syster till Anders Jönsson.

1987

MPR LIFTS inleder samarbete med det tyska företaget Grass som generalagent för Sverige.

1989

I mars detta år sker sista ”brygget” och bryggeriet läggs ned under ordnade former efter 101 år, då bröderna Arne och Ingvar Jönsson går i pension. Fjärde generationen har redan 1977 grundat MPR LIFTS. Eftersom bryggerinäringen i Sverige mer eller mindre raserats p.g.a. alkoholpolitiken, förstatligande etc. avråds 4:e generationen att fortsätta. Den unika och tidstypiska bryggerifastigheten behålls dock inom familjen.

1989-1990

MPR LIFTS projekterar och bygger en egen kontors- och industrifastighet som är direkt anpassad till företagets verksamhet med bl a showroom. MPR LIFTS är nu det ledande och kompletta liftföretaget i Sverige.

1998

MPR LIFTS börjar att utveckla egna produkter och vidtar åtgärder för att bygga upp en egen produktionsapparat.

1999

MILSTOLPEN, MPR LIFTS startar egen produktion och anställer mycket kompetenta medarbetare. Produktionen baseras nästan uteslutande på export och en internationalisering av MPR LIFTS inleds.

2002

MPR LIFTS får utmärkelser för sina produkter på Irlands ledande byggmässa – produkterna är ”BEST IN SHOW”.

2003

Första Asienordern. MPR LIFTS är vid denna tidpunkt representerat i c:a 20 länder med ca ett 60-tal distributörer.

2007

Produktionen har nu ständigt utökats och en större utbyggnad i större lokaler på Sege Bryggeri sker detta år. Ytterligare drygt 1.000 m2 tas i anspråk och sammantaget disponeras nu c:a 2.200 m2 kontors-, produktions- och lagerlokaler.

2008

Första Australienordern.

2010

MPR LIFTS är idag ett internationellt liftföretag med högt anseende som arbetar i c:a 50 länder och med ca 150 distributörer. Företaget är geografiskt heltäckande i varje europeiskt land. Utanför Europa är MPR LIFTS representerat i Australien, Mellanöstern, Asien samt att övriga världsdelar är under uppbyggnad. MPR LIFTS är idag en av de ledande producenterna i världen inom öppna vertikala liftar.
I Sverige är MPR LIFTS tongivande och ledande med de absolut bästa produkter avseende kvalitet, säkerhet och funktion och inte minst design MPR LIFTS planerar för en större utbyggnad av produktionen med en helt ny produktionsbyggnad i anslutning till dagens huvudbyggnad.

2013

Vi lägger ned vår svetsavdelning och outsourcar allt svetsarbete.

2014

En ny produktionsbyggnad av senaste snitt står färdig till julen 2014.

2015

Uppfräschning av befintliga produktions och kontorslokaler

2016

Omfattande utvecklingsarbeten för att uppnå högsta internationella kvalitetsnivå, PLD, för liftar.

2017

Exportsatsningarna fortsätter i positiv riktning.

2019

Premiärvisning av STRATEGOS ELEGANCE på INTERLIFT i Augsburg.

2020

Global lansering av STRATEGOS ELEGANCE.

Ett stort tack till våra förfäder som inspirerat oss till att göra detta möjligt!